PROFILAKTYKA

 • szczepienie
 • odrobaczanie

DIETETYKA

 • karmy bytowe
 • diety weterynaryjne

DIAGNOSTYKA

 • badanie morfologiczne i biochemiczne krwi
 • glukometria
 • szybkie testy diagnostyczne: białaczka kotów, FIV, panleukopenia, parwowiroza, choroby odkleszczowe
 • RTG
 • USG

DERMATOLOGIA

 • diagnostyka chorób pasożytniczych, grzybiczych i bakteriologia
 • alergologia
 • badanie mikroskopowe zeskrobin, wymazów
 • cytologia biopsje

INTERNA

 • badanie kliniczne i diagnostyka

STOMATOLOGIA

 • profilaktyka i badania stomatologiczne
 • sanacja jamy ustnej
 • ekstrakcje zębów stałych i mlecznych

CHIRURGIA

 • kastracje psów, kotów i gryzoni
 • sterylizacje suk, kotek i gryzoni
 • chirurgia miękka

KOMÓRKI MACIERZYSTE

 • kwalifikacja i podanie

PASZPORTY

 • wydawanie paszportów
 • czipowanie
 • wywóz zwierząt za granicę

OBSERWACJE

 • obserwacja zwierząt w kierunku wścieklizny

HOTEL DLA KOTÓW

 • opieka nad Państwa pupilami na czas urlopu lub wakacji – Hotel dla Kotów w Rzeszowie